Aktuální k 30. 3. 2022

Od 1. března je schváleno, že festival může proběhnout bez kapacitních omezení a na festivalech je navíc zrušena povinnost nosit respirátory. Žádná Covid omezení tedy na Frontline Festivale 2022 nebudou.

Od 10. února přestaly platit TNO, které podmiňují vstup na festivaly a hromadné akce! Konkrétněji to znamená, že se Frontline Festivalu bude moci zúčastnit kdokoliv, bez povinnosti prokázání se proděláním nemoci, očkováním nebo negativním testem.